Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

Sopimusehdot

 1. Kuntosalille on 16 vuoden ikäraja. Alaikäiset voivat harjoitella vain jäsenenä olevan aikuisen seurassa.
   
 2. Sopimuksen peruskausi on joko toistaiseksi voimassa oleva tai 6–12 kk mittainen määräalennuskortti ja / tai muu määritelty kampanja-aika. Sopimuksen voi irtisanoa ilman lisäkuluja. Jäsenyys on aina henkilökohtainen.
   
 3. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, jonka mukaan asiakkuus päättyy irtisanoutumisesta seuraavan kuukauden loppuun. Tarjouskauden aikana ei voi irtisanoutua.
   
 4. Määräaikainen sopimus on voimassa määräajan 6 tai 12 kk. Määräaikaista sopimusta ei voi tauottaa kuin tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen jäsenyys tauottaa määräajaksi (tauotuksen maksimipituus on 6kk). Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste.

  Määräaikainen jäsenyys on voimassa määräajan 6kk tai 12kk, sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden.
  Sopimus voidaan purkaa esim. maksamattomien laskujen vuoksi, tällöin jäseneltä tullaan perimään takaisin jäsenyyden kestoajalta määräalennuskortin ja normaalihintaisen (toistaiseksi voimassa olevan) kortin välinen hinnan erotus. Myös liittymislahjojen (esine tai euromääräinen liittymislahja) vähittäismyyntiarvo peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.

  Jäsenyys jatkuu määräaikaisen peruskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, kalenterikuukauden irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä heti määräalennuskauden (6-12kk) jälkeen, on hänen irtisanottava jäsenyys viimeistään kuukausi ennen peruskauden päättymistä.
   
 5. Alle kuukauden mittaisista sairastapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ ryhmäliikuntamaksuja. Myöskään palveluiden käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi tai tauoksi.  
   
 6. Tauottaminen: toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden voi tauottaa kerrallaan yhden laskutuskauden ajaksi asiakkaalle viimeksi lähteneen laskun jälkeen. Taukoa voi jatkaa maksimissaan 3 laskutusjaksoa eli 12 viikkoa vuodessa. Tauottamalla jäsenyyden varmistat saman jäsenyyshinnan itsellesi palatessasi. 
   
 7. Kaikki irtisanoutumiset ja jäsenyyden tauotukset hoidetaan asiakaspalvelussa tai sähköpostitse tawastia@ole.fit tai hatila@ole.fit

  Irtisanoutuminen tai jäsenyyden tauottaminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet laskut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. 

  Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen, vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kuten yllä on kerrottu. Tauolta ei voida irtisanoutua suoraan. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ja laskut maksettu ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan kaikissa tapauksissa normaalia yhden kalenterikuukauden irtisanomisaikaa.
   
 8. Kuntokeskus Asiakkaalla on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi salille. Vieraasta tulee aina ilmoittaa kuntosalin asiakaspalveluun ennen vierailua tai hän voi lunastaa verkkokaupasta ilmaisen tutustumiskäynnin, jolloin vierailuaika on ma-pe klo 9-19.

  Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta vain yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen hinnan. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa kuntosalin sääntöjä.

  Mikäli asiakas tuo salille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (= Henkilökunnalle ilmoitettu ja henkilökunnan hyväksymä), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden 60€ ja asiakkaan jäsenyys voidaan irtisanoa välittömin vaikutuksin. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 9. Avainkortti / Kulkuoikeus on henkilökohtainen.
  Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa aina huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen jäsensopimuksen ehtoja ja sääntöjä.
  Avainkortti / kulkutunniste on oltava aina mukana tultaessa kuntosalille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle.

  Mikäli avainkorttia / kulkuoikeutta käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden 60€. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 10. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
   
 11. Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
   
 12. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Fit Kuntokeskus ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.
   
 13. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme.


Kuntosalin säännöt

 1. Asiakkailta odotetaan kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja.
  - Salilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa.
  - Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä.
  - Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista.

  Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 2. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
   
 3. Asiakas on vastuussa siitä, että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.
   
 4. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai oltava sukkasillaan. Ulkojalkineiden käyttö kuntokeskuksessa on ehdottomasti kielletty.
   
 5. Kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelunaikaiseen käyttöön. Jäsen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
   
 6. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Lasten (alle 15 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle.
   
 7. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin salitapahtumiin.
   
 8. Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen johdolle.
   
 9. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata tapahtumia, jotka toteutetaan salin ulkopuolella.
   
 10. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 11. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina kuntokeskukseen tullessaan ulkopuolella olevaan kortinlukijaan.
   
 12. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan keskuksen ilmoitustauluilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
   
 13. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

  Tervetuloa Fit-Kuntokeskuksen asiakkaaksi. Onnittelut hyvästä valinnastasi!